ثبت نام

کتاب هاي on your mark همراه با کتاب کار و فايل صوتي در دو سطح مطابق با سيستم آمريکايي در سطح introductory براي گروه سني بزرگسال از سري کتاب هاي Scott Foresman English مي باشد. اين مجموعه به تنهايي يا همراه با کتاب هاي in contact، on target و in charge با صفحاتي رنگي و زباني ساده به آموزش هر چهار مهارت همگام با يادگيري واژگان و نکات گرامري مي پردازد. در انتهاي کتاب نيز ليست واژگان ارائه شده است.

سری کتاب های Speak Now یک دوره چهار سطحی آموزش Speaking زبان انگلیسی منتشر شده توسط انتشارات آکسفورد می باشد که مهارت های برقراری ارتباط و مکالمه در کلاس درس و یا بیرون از کلاس درس را به زبان آموز آموزش می دهد. تمرکز اصلی این مجموعه بر روی مهارت های گفتاری، شنیداری و تلفظ زبان انگلیسی که می توان آن را به عنوان یکی از کامل ترین دوره های مختص Speaking تلقی نمود.

 

برای دیدن سیستم آموزشی متناسب با فوق روی عکس کلیک نمایید.