ثبت نام

phrase چیست؟

phrase چیست؟

کاربرد phrase چه میباشد؟

تعریف  (عبارات) Phrases

phrases

یک یا چند کلمه است که یک واحد دستوری معنی دار را در یک clause( جمله واره) تشکیل می دهد.

انواع phrase

پنج نوع عبارت اصلی در انگلیسی وجود دارد:

 (عبارت اسمی) Noun Phrase

یک عبارت اسمی (NP) می تواند یک اسم واحد یا گروهی از کلمات باشد که در اطراف یک اسم واحد ساخته شده اند ، به عنوان مثال:

Animals need water.

Who ate the last sandwich?

All passengers with tickets can board now.

(عبارت فعلی) Verb Phrase

یک عبارت فعل (VP ، که به آن “گروه فعل” نیز گفته می شود) شامل یک فعل اصلی و افعال کمکی آن (از جمله ماژول ها) است ، به عنوان مثال:

We have been working since 9am.

will be going to France next week.

It may have been being repaired.

 (عبارت صفت) Adjective Phrase

یک عبارت صفت (adjective phrase) می تواند یک صفت منفرد یا گروهی از کلمات باشد که حول یک صفت واحد ساخته شده اند ، برای مثال:

He has clever ideas.

It was a very big meal.

The students were really bored with the film.

 (عبارت قید) Adverb Phrase

یک عبارت قید (adverb phrase)می تواند یک قید یا گروهی از کلمات باشد که حول یک قید واحد ساخته شده اند ، برای مثال:

Please do it now.

phrase چیست؟
phrase چیست؟

He spoke very softly.

They did it as fast as possible.

 (عبارات اضافه) Prepositional Phrase

یک عبارت اضافه (Prepositional Phrase) شامل یک حرف اضافه است که به دنبال آن مفعولش (معمولاً یک عبارت اسمی) می آید برای مثال:

They were arguing about money.

The window was behind a large brown sofa.

They resumed after an unusually large meal.


جدول زیر پنج نوع عبارت مورد استفاده در یک بند واحد را نشان می دهد:

 

منبع: https://www.englishclub.com/grammar/sentence/phrases.htm

مقالات مرتبط: https://www.bayan-acd.com/حروف-اضافه-prepositions-زمانat-و-in-و-on/

1 دیدگاه

به گفتگو بپوندید و نظر خود را به ما بگویید.

فرق for با since چیست؟ – آکادمی زبان بیانپاسخ
اکتبر 25, 2019 در 4:11 ب.ظ

[…] مطالب مرتبط با فرق for با since چیست؟ : https://www.bayan-acd.com/phrase-چیست؟/ […]

نظری دهید