ثبت نام

Kids

سري کتاب هاي ۳ سطحي Super Safari
اين سري براي دوره ما قبل ابتدايي مجموعه اي کامل براي آموزش زبان از طريق داستان، آهنگ و بازي هاي مرتبط براي افزايش هوش شناختي ، حسي حرکتي و اجتماعي کودکان مي باشد.

مجموعه‌ی Phonics for Kids به آموزش زبان انگليسي براي کودکان با استفاده از راهي منظم و لذت بخش و معرفي دانش صدا و پژواک است. از جمله ويژگي هاي اين کتاب دارا بودن داستان هايي زيبا و سرگرم کننده، آهنگ هاي زيبا، فعاليت هاي شاد، فرهنگ لغت شامل تصوير براي کمک به کودکان، و تمرينهاي مخصوص صدا مي توان نام برد. اين مجموعه در شش سطح براي کودکان زير هفت سال توسط انتشارات Peason منتشر شده است

برای دیدن سیستم آموزشی متناسب با فوق روی عکس کلیک نمایید.