ثبت نام

کتاب Ready for CAE کتابی است که برای شرکت در آزمون سطح Advanced دانشگاه کمبریج منتشر شده است. آزمون CAE یا به عبارت دیگر Certificate in Advanced English آزمونی است که برای سنجش سطح اطلاعات انگلیسی اشخاص غیر انگلیسی زبان طراحی شده است.
نمره CAE نمایانگر توانایی فرد در بکارگیری زبان برای برقراری ارتباط در محیط های اجتماعی، کاری و آکادمیک است. بسیاری از کالج ها، دانشگاه ها، صنایع و سازمان های دولتی در کشورهای انگلیسی زبان از نمره CAE برای ارزیابی شایستگی افراد برای پذیرش استفاده می کنند.

برای دیدن سیستم آموزشی متناسب با فوق روی عکس کلیک نمایید.