ثبت نام

فرق for با since چیست؟

فرق for با since چیست؟

For/since

لغات for و since برای جملاتی استفاده میشوند که فرد بخواهد ر راجع به چیزی که در زمان گذشته اتفاق افتاده است و تاکنون ادامه دارد صحبت کند.

for درحالی استفاده میشود که بخواهیم طول مدت یک زمانی را که یک کار طول کشیده است را نشان دهیم:

 • I’ve had this watch for more than 40 years.
 • من این ساعت را برای ۴۰ هست که دارم.
 • I’ve only known her for a few weeks.
 • من او را فقط چند هفته هست که میشناسم.
 • He’s been here for 6 months and still can’t speak a word of German.
 • او به مدت ۶ ماه است که اینجا هست و هنوز حتی یک کلمه آلمانی نمیتواند صحبت کند.
 • She’s been smoking for a long time. No wonder she coughs so much!
 • او برای مدت طولانی سیگار کشیده است، تعجبی ندارد که او انقدر سرفه میکند.

since زمانی استفاده میشود که بخواهیم بر زمان شروع یک کار تاکید و اشاره کنیم:

 • I’ve had this watch since 1965.
 • من این ساعت را از سال ۱۹۶۵ دارم.
 • I’ve only known her since the beginning of last week.
 • من او را فقط از اول هفته گذشته میشناسم.
 • He’s been here since April and he still can’t speak a word of German.
 • او از اول آوریل اینجا هست و هنوز حتی یک کلمه آلمانی نمیتواند صحبت کند.
 • She’s been smoking since she started grade 5. No wonder she coughs so much!

نکته: زمان حال کامل  present perfect و حال کامل استمراری present perfect continous در این جملات مورد نیاز هستند.پس جملات زیر اشتباه می باشند:

– I know her for two years.  icon
– I know her since 2006.  icon

مطالب مرتبط با فرق for با since چیست؟ : https://www.bayan-acd.com/phrase-چیست؟/

 

1 دیدگاه

به گفتگو بپوندید و نظر خود را به ما بگویید.

اصلاحات ریاضی پایه به انگلیسی – آکادمی زبان بیانپاسخ
نوامبر 5, 2019 در 12:05 ب.ظ

[…] مقالات مرتبط با اصلاحات ریاضی پایه به انگلیسی: https://www.bayan-acd.com/فرق-for-با-since-چیست؟/ […]

نظری دهید