ثبت نام

موسسه بیان در سال ۱۳۸۸ در مشهد ابتدا با ساختاری استاندارد، منطبق با روش های نوین آموزش زبان تاسیس شد.

هدف بیانگذاران موسسه زبان بیان  و اعضا هیات مدیره بالا بردن سطح دانش و آگاهی شهروندان و به دنبال آن ایجاد فرصت های تحصیلی و شغلی مناسب برای آن ها از طریق برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی با رعایت استاندارد های بالای آموزشی است. در این راستا معیار بیان محدود به مقیاس محلی و یا حتی کشوری نبوده است، بلکه با استراتژی های کوتاه مدت و بلند مدت تلاش می کند خود را با اصول مدیریت آموزشی مطابقت دهد که به طور خاص توسط ارگان های مرجع بین المللی تعریف و تدوین شده اند.

اکنون بیان از معدود موسسات زبان در ایران است که گواهینامه سیستم مدیری  IWA2 در سیستم مدیریت کیفیت و ISO-9001,2008 کیفیت ویژه موسسات آموزشی را داراست.

کسب این گواهینامه در زمینه آموزش مستلزم ساعت ها برنامه ریزی، مستندسازی و استفاده از نظرات مشاوران مدیریتی، آموزشی و مالی و اداری است که تاثیر مستمر و سازنده بر کیفیت خدمات آموزشی بیان خواهد داشت.