ثبت نام

تلفظ A در زبان انگلیسی

تلفظ A در زبان انگلیسی
A, a
حرف a صداهای مختلفی دارد مثل (آ ) ، (اُ ) ، (اَ ) و غیره که براساس
حروف همجوار یا موجود در آن کلمه تعیین می گردد . مثلاً اگر (a ) قبل از
(ss) ، ( L) ، ( ph) ، ( th) ، ( r) بیاید معمولاً صدای (آ ) می دهد مثل :
Car- park -father- pass
Path -star -craft
After- far -telegraph
Calm- bar- photograph
Grass- bath -class


نکته: هرگاه بعد از( a) حرف ( L)و بعد از آن یکی از حروف (L) ( f)یا(v ) ،باشد
نه تنها( a) صدای( آ) میدهد بلکه ( L) نیز تلفظ نمی شود مثل :
Palm , half , halves


 

اگر( a)قبل از حروف ( L) یا (w ) قرار بود معمولاً صدای ( اُ ) می دهد مثل :
Low , saw , jaw , small , chalk , also , all ,
اگر بعد از( a )یکی از حروف (I)یا(y)بیاید صدای خودش یعنی ،
(اِی ) را میدهد مثل :
Say , way ,jaw , small , chalk , also , all


 

در کلماتی که دارای حرف ( a ) باشند و حرف آخر کلمه هم ( e)
باشد (a)صدای خودش یعنی ( اِی ) را می دهد ، مثال :
Take , table , face , shake , blade , save


 

همچنین در کلماتی که دارای ترکیب، tive و یا tion
باشند حرف( a ) صدای خودش را می دهد ، مثل :
Native , nation , dilation , realization , station , relation


 

در کلماتی که نیز که بهy ختم شده اند اگر یک حرف ما قبل آخر
( a) باشد باز صدای خودش را می دهد مثل :
Lady , baby ,


 

بطور کلی در غیر از این موارد بالامعمولاً ( a )صدای ( اَ ) می دهد :
Bad , mat , sad ,cat


 

نکته :باید دانست که که در برخی از کلمات که حرف اول آنها ( a ) می باشد و بعد از آن یک حرف بی صدا مثل ( g) یا ( b)قرار دارد وبعد از آنهامجدداً یک حرف صدا دار مثل
(a ) ، ( o)و غیره بیاید( a) اول کلمه ، بصورت ( آ و اِ ) ضعیف ادا می شود ، مثل :
Again , about , ago , adore

 

1 دیدگاه

به گفتگو بپوندید و نظر خود را به ما بگویید.

AffiliateLabzپاسخ
فوریه 16, 2020 در 1:45 ق.ظ

Great content! Super high-quality! Keep it up! 🙂

نظری دهید